Đêm thần tiên (Kokoro no tomo) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm thần tiên (Kokoro no tomo)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm thần tiên (Kokoro no tomo) – NA (chọn điệu) – Hợp âm G – Thanh Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm thần tiên (Kokoro no tomo).
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Thanh Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: