Đêm em chờ (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm em chờ
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm Em Chờ – Nhạc Hoa (chọn điệu) – Hợp âm Am – Bích Phương Idol,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm Em Chờ.
Tác giả: Nhạc Hoa
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Bích Phương Idol,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: