Dear God – Cory Asbury – Hợp âm D – Cory Asbury,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dear God.
Tác giả: Cory Asbury
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Cory Asbury,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dear God – Avenged Sevenfold (Điệu Rock) – Hợp âm C – Avenged Sevenfold,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dear God.
Tác giả: Avenged Sevenfold
Điệu nhạc: Điệu Rock
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Avenged Sevenfold,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: