Đau lòng (Tuấn Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đau lòng
Tác giả: Tuấn Quang
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: