Dangerous Woman – Max Martin , Johan Carlsson , Ross Golan (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Ariana Grande,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dangerous Woman.
Tác giả: Max Martin , Johan Carlsson , Ross Golan
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Ariana Grande,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: