Đại Lộc quê mình (Trần Ái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đại Lộc quê mình
Tác giả: Trần Ái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: