Dã Từ Dĩ Vãng – Nguyễn Đức Trung (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Phương Thanh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dã Từ Dĩ Vãng.
Tác giả: Nguyễn Đức Trung
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phương Thanh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: