Cuộc tình không may (Mỹ Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cuộc tình không may
Tác giả: Mỹ Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cuộc Tình Không May – Mỹ Tâm (Điệu Ballad) – Hợp âm F – Mỹ Tâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cuộc Tình Không May.
Tác giả: Mỹ Tâm
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Mỹ Tâm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: