Cung buồn tháng hạ (Thanh Sơn & Hoàng Trang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cung buồn tháng hạ
Tác giả: Thanh Sơn & Hoàng Trang
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cung buồn tháng hạ (Lê Dinh & Tôn Nữ Thụy Khương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cung buồn tháng hạ
Tác giả: Lê Dinh & Tôn Nữ Thụy Khương
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: