Cứ thế (Phạm Toàn Thắng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cứ thế
Tác giả: Phạm Toàn Thắng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: