Coming Home – Tom Keifer – Cinderella (chọn điệu) – Hợp âm G – Tom Keifer,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Coming Home – Tom Keifer.
Tác giả: Cinderella
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Tom Keifer,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: