Come back to me – NA – Hợp âm E – David Cook,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Come back to me.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: David Cook,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Come Back To Me – Quốc Cường (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Đỗ Minh Quân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Come Back To Me.
Tác giả: Quốc Cường
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Đỗ Minh Quân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Come Back To Me – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Utada Hikaru,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Come Back To Me.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Utada Hikaru,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Come Back To Me – Hoàng Tôn , Bảo Kun (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Hoàng Tôn, Bảo Kun,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Come Back To Me.
Tác giả: Hoàng Tôn , Bảo Kun
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Hoàng Tôn, Bảo Kun,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: