Cô giáo em là hoa Ê ban (Hình Phước Liên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô giáo em là hoa Ê ban
Tác giả: Hình Phước Liên
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: