Chuyện tình anh ba đất (Âu Thiên Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện tình anh ba đất
Tác giả: Âu Thiên Tuấn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: