Chú Voi Con Chế – NA (Điệu Chachacha) – Hợp âm Am – Quân Keyboard,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chú Voi Con Chế.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quân Keyboard,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: