Cách biệt (Trầm Tử Thiêng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cách biệt
Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: