Brothers In Arms – Dire Straits (chọn điệu) – Hợp âm C#m – Mark Knopfler,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Brothers In Arms.
Tác giả: Dire Straits
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C#m
Ca sỹ trình bày: Mark Knopfler,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: