Biển ru niềm nhớ (Đêm mưa lãng mạn – 雨夜的浪漫) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Biển ru niềm nhớ (Đêm mưa lãng mạn – 雨夜的浪漫)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: