Bạn Là Gì – Nguyễn Spartan (Điệu Slow) – Hợp âm C – Nguyễn Spartan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bạn Là Gì.
Tác giả: Nguyễn Spartan
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Spartan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: