Bài không tên số 16 (Chia tay) (Vũ Thành An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài không tên số 16 (Chia tay)
Tác giả: Vũ Thành An
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Không Tên Số 16 (Chia Tay) – Vũ Thành An (chọn điệu) – Hợp âm C – Thanh Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Không Tên Số 16 (Chia Tay).
Tác giả: Vũ Thành An
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Thanh Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: