Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng) (Văn Dũng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bài ca đường chín chiến thắng (Bài ca đường 9 chiến thắng)
Tác giả: Văn Dũng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: