Baby Step – Kpop Star (Điệu Ballad) – Hợp âm Bm – SNSD TaeTiSeo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Baby Step.
Tác giả: Kpop Star
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: SNSD TaeTiSeo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: