Are you man enough (Dieter Bohlen) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Are you man enough
Tác giả: Dieter Bohlen
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: