Apocalyptic – Halestorm (chọn điệu) – Hợp âm F#m – Halestorm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Apocalyptic.
Tác giả: Halestorm
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F#m
Ca sỹ trình bày: Halestorm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: