Anh Về Rồi Nè – Nguyên Jenda (Điệu Blues) – Hợp âm C – Nguyên Jenda,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Về Rồi Nè.
Tác giả: Nguyên Jenda
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyên Jenda,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: