Anh là tia nắng trong em (Trúc Sinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh là tia nắng trong em
Tác giả: Trúc Sinh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh Là Tia Nắng Trong Em – Trúc Sinh (Điệu Chachacha) – Hợp âm Am – Lâm Thúy Vân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Là Tia Nắng Trong Em.
Tác giả: Trúc Sinh
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lâm Thúy Vân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: