Anh không đẹp trai (Hoàng Bảo Nam) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh không đẹp trai
Tác giả: Hoàng Bảo Nam
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: