Anh đang yêu (Khánh Đơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh đang yêu
Tác giả: Khánh Đơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: