Anh Cứ Đi Đi – Vương Anh Tú (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Hari Won,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Cứ Đi Đi.
Tác giả: Vương Anh Tú
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hari Won,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: