Anh Chàng Sinh Viên Cao Thắng – Hải Chíc (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Hải Chíc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Chàng Sinh Viên Cao Thắng.
Tác giả: Hải Chíc
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Hải Chíc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: