Ai về quê tôi (Mạnh Phát) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai về quê tôi
Tác giả: Mạnh Phát
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: