Ai ngoài cánh cửa (Trịnh Công Sơn – năm: 2004) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai ngoài cánh cửa
Tác giả: Trịnh Công Sơn – năm: 2004
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai Ngoài Cánh Cửa – Trịnh Công Sơn (chọn điệu) – Hợp âm G – Xuân Mai,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Ngoài Cánh Cửa.
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Xuân Mai,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: