Ai Cũng Có Nỗi Buồn – Khánh Đơn (chọn điệu) – Hợp âm Em – Khánh Đơn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Cũng Có Nỗi Buồn.
Tác giả: Khánh Đơn
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Khánh Đơn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: