Ải Chi Lăng – Lưu Hữu Phước (chọn điệu) – Hợp âm F – Various Artists,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ải Chi Lăng.
Tác giả: Lưu Hữu Phước
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Various Artists,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: