Hồng Đậu Sinh Nam Quốc – Nhạc Hoa (Điệu Slow) – Hợp âm Am – Đổng Lệ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hồng Đậu Sinh Nam Quốc.
Tác giả: Nhạc Hoa
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Đổng Lệ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: