HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA – Hoàng Thi Thơ


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA   [Em] Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh [Am] giá Hỏi vì sao mây ngàn …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: