Cái trâm em cài (Hoàng Thi Thơ – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cái trâm em cài
Tác giả: Hoàng Thi Thơ – năm: 1971
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: