Hoàng Sa Trường Sa Là Của Chúng Ta – Đinh Tiến Dũng (chọn điệu) – Hợp âm F – Vũ Duy Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Chúng Ta.
Tác giả: Đinh Tiến Dũng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Vũ Duy Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: