Ngày xuân thăm nhau (Hoài An & Trang Dũng Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày xuân thăm nhau
Tác giả: Hoài An & Trang Dũng Phương
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: