Phố Núi (Phố Núi Buồn) – Trần Tiến (chọn điệu) – Hợp âm Em – Hòa T. Trần,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Phố Núi (Phố Núi Buồn).
Tác giả: Trần Tiến
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hòa T. Trần,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Trầm – Quốc Bảo (Điệu Ballad) – Hợp âm E – Hòa T. Trần,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Trầm.
Tác giả: Quốc Bảo
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Hòa T. Trần,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: