THƯƠNG ( OST CÂY TÁO NỞ HOA) – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Trọng Bắc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

THƯƠNG ( OST CÂY TÁO NỞ HOA).
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trọng Bắc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện Cây Táo Nở Hoa – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Anh Tú,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chuyện Cây Táo Nở Hoa.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Anh Tú,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Ca Nhỏ Tối Thứ Ba – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm G – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Ca Nhỏ Tối Thứ Ba.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Hà Anh Tuấn, Tuấn Ngọc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hà Anh Tuấn, Tuấn Ngọc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em Và Những Ngày Yêu – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm C – Khoai Lang Thang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Em Và Những Ngày Yêu.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Khoai Lang Thang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có Một Người Sẽ Đến – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Em – Vy Vy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có Một Người Sẽ Đến.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Vy Vy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Dm – Hồ Tiến Đạt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST).
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Hồ Tiến Đạt,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đợi Nụ Cười Em – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm G – Khoai Lang Thang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đợi Nụ Cười Em.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Khoai Lang Thang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn Vẫn Thế – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Phạm Hoài Nam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sài Gòn Vẫn Thế.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phạm Hoài Nam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rồi em sẽ – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Em – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Rồi em sẽ.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương Dù Buồn Vẫn Thương – Hồ Tiến Đạt – Hợp âm Am – Khoai Lang Thang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Thương Dù Buồn Vẫn Thương.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khoai Lang Thang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ ngày lời hứa nở hoa (Hồ Tiến Đạt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chờ ngày lời hứa nở hoa
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn vẫn thế (Hồ Tiến Đạt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sài Gòn vẫn thế
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện ngày sau kể – Hồ Tiến Đạt (Điệu Boston) – Hợp âm G – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chuyện ngày sau kể.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu Một Mai (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè OST) – Hồ Tiến Đạt (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Uyên Pím,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nếu Một Mai (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè OST).
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Uyên Pím,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (OST) – Hồ Tiến Đạt (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (OST).
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về nơi bắt đầu – Hồ Tiến Đạt (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Lân Nhã,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về nơi bắt đầu.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Lân Nhã,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin Lỗi – Hồ Tiến Đạt , Nguyễn Thiên Ngân (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Hồ Tiến Đạt, Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Lỗi.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt , Nguyễn Thiên Ngân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hồ Tiến Đạt, Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những câu chuyện cũ mèm – Hồ Tiến Đạt (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Phạm Hoài Nam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Những câu chuyện cũ mèm.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Phạm Hoài Nam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lối nào cho yêu thương – Hồ Tiến Đạt (chọn điệu) – Hợp âm Am – Phạm Hoài Nam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lối nào cho yêu thương.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phạm Hoài Nam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điệu Valse Ủi An – Hồ Tiến Đạt (Điệu Valse) – Hợp âm G – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điệu Valse Ủi An.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em đi – Hồ Tiến Đạt (Điệu Ballad) – Hợp âm Gm – Nguyên Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Em đi.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Nguyên Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài Hát Viết Cho Em – Hồ Tiến Đạt (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Phạm Hoài Nam,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Hát Viết Cho Em.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Phạm Hoài Nam,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điều Vô Lý Thứ Nhất – Hồ Tiến Đạt (Điệu Valse) – Hợp âm Em – Nguyễn Hà,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điều Vô Lý Thứ Nhất.
Tác giả: Hồ Tiến Đạt
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Hà,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: