Heart Of Steel – Manowar (Điệu Ballad) – Hợp âm Bm – Manowar,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Heart Of Steel.
Tác giả: Manowar
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Manowar,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: