Hạnh Phúc Khi Bên Em – Nguyễn Hậu (Điệu Slow) – Hợp âm C – Tống Gia Vỹ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hạnh Phúc Khi Bên Em.
Tác giả: Nguyễn Hậu
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tống Gia Vỹ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: