Nhật Ký Hà Nội – Chiến Lê (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Hạnh Chibi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhật Ký Hà Nội.
Tác giả: Chiến Lê
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Hạnh Chibi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: