Đánh Giặc Corona – Lê Thống Nhất – Hợp âm Dm – Hải Lê, Thế Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đánh Giặc Corona.
Tác giả: Lê Thống Nhất
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Hải Lê, Thế Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một Ngày Mùa Đông – Guitar Cover – Bảo Chấn (Bossa Nova) – Hợp âm Am7 – Hải Lê,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một Ngày Mùa Đông – Guitar Cover.
Tác giả: Bảo Chấn
Điệu nhạc: Bossa Nova
Hợp âm chuẩn: Am7
Ca sỹ trình bày: Hải Lê,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: