Hà Nội Níu Bóng Em – Tạ Quang Thắng (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Tạ Quang Thắng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hà Nội Níu Bóng Em.
Tác giả: Tạ Quang Thắng
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Tạ Quang Thắng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: