HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA – Trương Quý Hải


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA Sáng tác: Trương Quý Hải Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm dạo: [Bm] | [G] | [Bm] | [Bm]   [Bm] | [Bm] | [G] | [G] [Bm] | [Bm] | [A] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: