Hà Nội Huế Sài Gòn – Hoàng Văn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hà Nội Huế Sài Gòn Sáng tác: Hoàng Văn (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Trên đất mẹ nắng hồng như lụaTrải nghìn năm gắn bó (miền) hai miềnNhư cành chung gốc lớn lênNhư anh em của mẹ hiền Việt Nam! Ơ ơ ơ ơ ơ ơ …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: