GỞI NIỀM THƯƠNG VỀ HUẾ – Tuấn Hải


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: GỞI NIỀM THƯƠNG VỀ HUẾ Sáng tác: Tuấn Hải Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời)  Hợp âm Gởi Niềm Thương Về Huế   Intro: [D] | [Em] | [G] | [A7] | [D] | [D] | [Em] | [A] | [D] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: