Giết Đời Nhau – Cao Ngọc Dung (chọn điệu) – Hợp âm Gm – Mây Tím,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Giết Đời Nhau.
Tác giả: Cao Ngọc Dung
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Mây Tím,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: